jogi nyilatkozat

A weboldal megtekintésével Ön elfogadja az ezen az oldalon meghatározott feltételeket. Kérem, hogy ne látogassa weboldalamat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet!

 

Szerzői jog

A weboldal szerzői jogvédelem alá tartozik. Az üzemeltető (Berki Judit) előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni,  reprodukálni vagy saját személyes használatot meghaladó mértékben  tárolni, kinyomtatni, azokat más nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.
Ez alól kivétel az Ingyenes letöltések menüpont alatt található anyagok, amelyek ingyenesen letölthetők saját személyes használat céljából. Kérem, tartsa be az alábbi feltételeket:
– Ezeket csak ingyen lehet továbbadni,
– és kérem, a forrást minden esetben pontosan jelölje meg (lehetőleg linkelhetőn):
Inner Light Ministries, www.ilm.org, Berki Judit pszichológus, www.berkijudit.hu; stb.

Információk

A weboldalon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál és nem minősül ajánlattételnek.

A felelősség kizárása

A weboldal üzemeltetője nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a

-a weboldal használatával kapcsolatosak,

-a weboldal használatából, használatra képtelen állapotából származnak,

-a weboldal nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy más rosszindulatú kódból vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

Az üzemeltetőt nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzétett anyagokért, információkért, amelyek a weboldalhoz kapcsolódnak.

Személyes adatok védelme

Azzal, hogy Ön az üzemeltető részére bármely személyes adatát akár a weboldal on-line bejelentkező formulájának használatával, akár a honlapon feltüntetett e-mailben elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot az üzemeltető legfeljebb az adatrögzítéstől számított öt évig a következők szerint kezelje.

Az üzemeltető az on-line bejelentkező formulához vagy e-mail címhez kapcsolódóan az Ön által megadott adatokat kapcsolattartási célokra felhasználhatja.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címét és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszerünk látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása céljából gyűjti és 12 hónapig tárolja.

Kijelentjük, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeljük, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

Kijelentjük, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeljük.

Az Ön által megadott adatok közül az Ön személyére, problémáira, adataira, üzleti tevékenységére, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást a jogszabályok által előírt üzleti titokként, illetve a pszichológusokra vonatkozó titoktartási kötelezettség alapján kezeljük.